Hồ sơ công bố mỹ phẩm

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Nhanh

Bravo chuyên Công bố tiêu chuẩn chất lượng, đặc biệt là công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm chức năng, thực phẩm nhập khẩu, phụ gia thực phẩm, thực phẩm bổ sung, thực phẩm sữa, bánh kẹo… Chúng tôi cung cấp hồ sơ tiêu chuẩn, dịch vụ được thực hiện một cách chính xác và nhanh chóng, đẩy nhanh thời gian cho Quý khách.

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng

* Đối với thực phẩm nhập khẩu.

– Bản Công bố tiêu chuẩn sản phẩm theo mẫu).
– Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam có ngành nghề kinh doanh thực phẩm (02 bản sao công chứng).
– Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (Certificate Of Analysis): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan)
– Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (02 bộ nhãn có đóng dấu của thương nhân).
– Riêng trường hợp với sản phẩm Sữa và Phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm thì cần bổ xung thêm Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale): 02 bản sao y công chứng.

* Đối với thực phẩm trong nước.

– Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm (theo Mẫu);
– Giấy đăng ký KD bản sao công chứng của công ty đứng ra công bố;
– Kết quả kiểm nghiệm tại trung tâm kiểm định đo lường tiêu chuẩn
– 03 Mẫu sản phẩm yêu cầu kiểm nghiệm, kèm theo các chỉ tiêu yêu cầu làm kiểm nghiệm
– Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoạc bản tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu của Cục SHTT
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại sao trọn Bravo ?

Khách hàng làm thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tại Babylon sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:
1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến việc công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm:
– Tư vấn những quy định của pháp luật về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm;
– Tư vấn thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm;
– Tư vấn các vấn đề liên quan khác.
2. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm như:
– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Bravo sẽ tiến hành soạn hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cho khách hàng;
– Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
– Đại diện lên Cục Vệ Sinh An Toàn Thực phẩm nộp sản phẩm cho khách hàng;
– Đại diện nhận kết quả là Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cho khách hàng;
– Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có);

Các sản phẩm Bravo đã từng công bố và dịch vụ liên quan khác.

Công bố tiêu chuẩn chất lương Thực phẩm chức năng nhập khẩu
Công bố tiêu chuẩn chất lượng Phụ gia thực phẩm nhập khẩu
Công bố tiêu chuẩn chất lượng Bao bì, chai lọ thực phẩm
Công bố tiêu chuẩn chất lượng bánh kẹo, bột, đường, sữa
Công bố tiêu chuẩn rượu nhập khẩu
Công bố tiêu chuẩn sữa non, sữa bổ sung vi lượng
Công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu
Hỗ trợ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
Hỗ trợ làm kiểm nghiệm sản phẩm tại cơ quan nhà nước
Hỗ trợ đăng ký mã số mã vạch
Hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Mẫu đơn xin thành lập công ty liên doanh

Mẫu Đơn xin Thành lập doanh nghiệp liên doanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày……tháng…….năm……

ĐƠN XIN THÀNH LẬP

DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH

 

Kính gửi : Bộ Kế hoạch và Đầu tư

                                            (hoặc UBND tỉnh, thành phố ….

                                             hoặc Ban quản lý KCNtỉnh, thành phố…)

– Căn cứ Luật Đầu tư 2005;

Những người ký tên dưới đây gửi Đơn xin phép đầu tư theo hình thức doanh nghiệp liên doanh quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư (hoặc UBND tỉnh, thành phố…. ; Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, thành phố ….)

 

I. CÁC BÊN LIÊN DOANH GỒM :

– Bên (các Bên) Việt Nam …

– Bên (các Bên )nước ngoài …

Xin được cấp Giấy phép đầu tư để thực hiện Hợp đồng liên doanh ký ngày … tháng… năm… với các mục tiêu hoạt động như sau:

– —————————————————————————-

 

II. CHÚNG TÔI XIN CAM KẾT :

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn xin và hồ sơ kèm theo.

2. Nếu được cấp Giấy phép đầu tư sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đầu tư nước ngoài và các quy định của Giấy phép đầu tư.

 

III. CÁC TÀI LIỆU GỬI KÈM THEO ĐƠN NÀY GỒM :

1. Hợp đồng liên doanh;

2.  Điều lệ Doanh nghiệp liên doanh;

3. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính của các Bên (Chứng nhận của Ngân hàng về giá trị tài khoản   hoặc báo cáo hoạt đồng tài chính trong 2 năm gần nhất);

4. Giải trình kinh tế – kỹ thuật;

5. Các hồ sơ quy định Luật đầu tư … (nếu có)

Làm tại …, ngày.. tháng…. năm…

Đại diện

Bên (Các Bên) nước ngoài

(Ký tên, chức vụ và dấu)

Đại diện

Bên (Các Bên) Việt Nam

(Ký tên, chức vụ và dấu)

Tư vấn thành lập công ty: Xem thêm  http://lamgiayphepnhanh.net/thanh-lap-cong-ty/

Mẫu đơn công bố tiêu chuẩn sản phẩm

Mẫu 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

Số:………………………………

Thương nhân: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

Fax: …………………………………………………………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………….

CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn cơ sở số:

Áp dụng cho sản phẩm:                                     

Xuất xứ (nhà sản xuất và nước xuất xứ)

Chúng tôi cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm theo đúng tiêu chuẩn cơ sở đã công bố trên đây và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm đối với những tiêu chuẩn chất lượng đã công bố./.

……., ngày … tháng … năm ………

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN

                   (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh rượu

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN

(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) RƯỢU

 

TÊN DOANH NGHIỆP

 

Số:        /

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

…………., ngày…… tháng……. năm…………

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN

(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) RƯỢU

 

Kính gửi: . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

 

Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………..

Trụ sở giao dịch:…………………. Điện thoại:……………………. Fax:……………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số……… ngày……. tháng……. năm……do……………………………. cấp ngày…….. tháng……… năm………………….

Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu tại các tỉnh: ………………………………………………………………………… (2)

Bán lẻ rượu tại các địa điểm:……. (3)

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số…../2008/TT-BCT ngày…   tháng…. năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh doanh rượu. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

            Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

 

Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép

(2): Ghi rõ các tỉnh thương nhân xin phép kinh doanh bán buôn rượu

(3): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻ rượu

 Tư vấn xin giấy phép kinh doanh rượu: Xem thêm: http://lamgiayphepnhanh.net/xin-giay-phep-kinh-doanh-ruou/

Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng

(Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

ngày 12 tháng 02  năm 2009 của Chính phủ)

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)

Kính gửi: ……………………………………………………..

1. Tên chủ đầu tư: …………………………………………………………………………………………

– Người đại diện: ……………………………………….Chức vụ: …………………………………

– Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………..

– Số nhà: …………….. Đường ………………..Phường (xã) ……………………………………

– Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………………

– Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm xây dựng: …………………………………………………………………………………

– Lô đất số:………………………………………..Diện tích …………………………………… m2.

– Tại: ………………………………………………… Đường: …………………………………………

– Phường (xã) ……………………………………Quận (huyện) ……………………………….

– Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………………..

– Nguồn gốc đất: ……………………………………………………………………………………….

3. Nội dung xin phép: ……………………………………………………………………………….

– Loại công trình: ………………………………………….Cấp công trình: …………………..

– Diện tích xây dựng tầng 1: …………………………………………………………………..m2.

– Tổng diện tích sàn: ………………………………………………………………………………m2.

– Chiều cao công trình: …………………………………………………………………………..m.

– Số tầng: ……………………………………………………………………………………………………

4. Đơn vị hoặc người thiết kế: …………………………………………………………………

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): …………………………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………. Điện thoại: ……………………………….

– Giấy phép hành nghề số (nếu có): ………………………..cấp ngày …………………

6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ………………………………………………………

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………. tháng.

8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

……… ngày ……… tháng ……… năm ………

                                                                                                            Người làm đơn

                                                                                                           (Ký ghi rõ họ tên)

Tư vấn xin giấy phép xây dựng: Xem thêm http://lamgiayphepnhanh.net/xin-giay-phep-xay-dung/

Mẫu giấy chứng nhận đầu tư

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[G-01]

Số: ………/ BKH- ĐTRNN

Ngày cấp: ……. tháng…… năm ……..

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định 78/2006/ NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài;
Căn cứ Nghị định 61/2003/NĐ – CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số… ngày … (nếu có);
Theo đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư ra nước ngoài của……. (tên các nhà đầu tư) kèm theo hồ sơ nộp ngày…. tháng…. năm và hồ sơ sửa đổi bổ sung nộp ngày…. tháng…. năm…. (nếu có);

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chứng nhận nhà/các nhà đầu tư:

[G-03] 1. Tên và thông tin của nhà đầu tư thứ nhất 1

2. Tên và thông tin của nhà đầu tư thứ 2

3. ….. (Tên và thông tin của nhà đầu tư tiếp theo (nếu có)) đầu tư ra nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư tại …. (tên quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư).

Dự án có sự tham gia của …. (tên đối tác tại nước ngoài, nếu có).

Điều 1:

[G-04] Tên dự án/ Tổ chức kinh tế được thành lập ở nước ngoài (chữ in hoa):………………………………..

[G-05] Tên giao dịch (nếu có):……………………………………………………………………………………………….

[G-06] Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………………………………………………..

[G-07] Địa điểm nơi thực hiện dự án đầu tư (nếu khác với trụ sở chính):…………………………………………

Điều 2:

[ G-08] Mục tiêu, quy mô đầu tư: …. (liệt kê các mục tiêu của dự án và nêu quy mô đầu tư)

Điều 3:

[G-09] Tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư tại nước ngoài….. (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương……. (bằng chữ) đồng Việt Nam.

[G-10] Vốn đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư tại Việt Nam là …… (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương……. (bằng chữ) đồng Việt Nam, trong đó:

– “TÊN NHÀ ĐẦU TƯ” góp…. (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương……. (bằng chữ) đồng Việt Nam; bao gồm bằng tiền mặt trị giá….. đô la Mỹ, bằng máy móc thiết bị trị giá….. đô la Mỹ và bằng…… trị giá….. đô la Mỹ;

– “TÊN NHÀ ĐẦU TƯ” góp…. (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương……. (bằng chữ) đồng Việt Nam; bao gồm bằng tiền mặt trị giá….. đô la Mỹ, bằng máy móc thiết bị trị giá….. đô la Mỹ và bằng…… trị giá….. đô la Mỹ;

Điều 4:

[G-11] Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư là … (bằng chữ) năm.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:…………………………………………………………………………………………….

[G-12] Nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi đầu tư sau đây: (nếu có)…………………………………………….

Điều 5:

Nhà/ các nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005, Nghị định 78/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và các quy định khác của luật pháp Việt Nam trong phạm vi có liên quan đến việc thực hiện đầu tư ra nước ngoài.

[G-13] ‘ TÊN NHÀ ĐẦU TƯ’ (là doanh nghiệp nhà nước sử dụng vốn ngân sách) phải chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn ngân sách nhà nước trong quá trình tiến hành hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

Nhà/các nhà đầu tư phải tuân thủ luật pháp của…. (tên quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư) khi tiến hành đầu tư tại đây.

Điều 6:

Giấy chứng nhận đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giấy chứng nhận đầu tư này được lập thành….. ( bằng chữ) bản gốc; …….bản cấp cho nhà/các nhà đầu tư, một bản đăng ký tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và sao gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại Giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,…. (Bộ quản lý ngành), ….. (cơ quan chủ quản, nếu có) và Ủy ban nhân dân ….. (nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính/ hoặc cư trú).

Mẫu biên bản họp đại hội cổ đông

Công ty Cổ phần ….
Số 01/2009/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
……..
, ngày ….  Tháng…  năm ….

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

Hôm nay, vào lúc 9 giờ  00 ngày …/…/…., tại trụ sở Công ty Cổ phần ….., địa chỉ số ……….., chúng tôi gồm:

 1. Ông/Bà ………. – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp

Sở hữu ……. cổ phần chiếm tỷ lệ ………% vốn điều lệ

 1. Ông/Bà ………. – cổ đông sở hữu ……. cổ phần chiếm tỷ lệ ………% vốn điều lệ.

3.    Ông/Bà ………. – cổ đông sở hữu ……. cổ phần chiếm tỷ lệ ………% vốn điều lệ.

4.   Bà …….. – Thư ký cuộc họp

– Vắng mặt: 0

Ông/bà ……..tuyên bố số cổ đông dự họp đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông:

 

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

1/ Thay đổi tên công ty như sau:

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: …………………………………………………

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: ………………………………………………………..

– Tên doanh nghiệp viết tắt: …………………………………………………………………………………….

 

2/ Sửa đổi điều 3 của điều lệ Công ty Cổ phần …………..như sau:

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: ………………………………………………

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: ……………………………………….

– Tên doanh nghiệp viết tắt: ……………………………………………………………

B. Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi của công ty.

 

C. Biểu quyết:

– Số phiếu tán thành:…. phiếu/…….phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

– Số phiếu không tán thành:0 phiếu

– Không có ý kiến: 0 phiếu

 

D. Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua việc thay đổi tên và điều lệ công ty như nêu trên. Giao ông (bà) ……., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày

 

Chủ tọa và thư ký ký tên (hoặc chữ ký của tất cả các cổ đông sáng lập)

 

Lưu ý: Doanh nghiệp lưu bản chính biên bản họp tại sổ biên bản của công ty, nộp bản sao tại cơ quan đăng ký kinh doanh, có thể tham khảo hình thức sao y  sau đây:

SAO Y BẢN CHÍNH

                                                                                    Công ty cổ phần …….

                                                                                     Số :10/SY/2010

TPHCM, ngày   tháng   năm 

                                                                                         Giám đốc

                                                                                                (ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

-P.ĐKKD-Sở KH-ĐT;

-Các cổ đông.

 

Mẫu đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc

——————

           BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN  ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Kính Gửi:

Nhà đầu tư:

Đang thực hiện dự án đầu tư ……..theo giấy   phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp).

Đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư với nội dung sau:

  (Ghi các nội dung liên quan quy định tại giáy phép đầu tư , các giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh , bổ sung nếu có trong các thư mục dưới đây)

I. Nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp:

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Chi nhánh/ Văn phòng (nếu có)

3. Loại hình doanh nghiệp:

4. Người đại diện theo pháp Luật của doanh nghiệp:

5. Ngành nghề  kinh doanh:

6.Vốn của doanh nghiệp:

7. Vốn pháp định:

II. Nội dung dự án:

 1. Tên dự án đầu tư:
 2. Địa điểm  thực hiện dự án:            ;Diện  tích  đất sử dụng:
 3. Mục Tiêu và quy mô của dự án:
 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

Trong đó :Vốn góp để thực hiện dự án

 1. Thời hạn hoạt động:
 2. Tiến độ dự án:
 3. Kiến Nghị ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:

 1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp Luật Việt nam và các quy định của  giấy chứng nhận Đầu tư.

                                                                  …………., Ngày ……. Tháng……năm ……

                                                                                        NHÀ ĐẦU TƯ

Xem thêm Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: http://lamgiayphepnhanh.net/thay-doi-loai-hinh-doanh-nghiep/

xin giấy phép phòng cháy chữa cháy pccc

Xin giấy phép phòng cháy chữa cháy – PCCC

Bravolaw với đội ngũ Luật sư, Luật gia, chuyên viên pháp lý chuyên nghiệp, năng động và giàu kinh nghiệm, chúng tôi mong muốn mang lại cho quý khách hàng những dịch vụ pháp lý nhanh chóng, tiện lợi với chất lượng và sự hài lòng nhất. Bravolaw là đơn vị chuyên cung cấp những dịch vụ Xin giấy phép phòng cháy chữa cháy cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Cơ sở Pháp lý Xin giấy phép phòng cháy chữa cháy:

 • Luật phòng cháy chữa cháy năm 2001
 • Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật PCCC
 • Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 03 năm 2004 về việc hướng dẫn thi hành nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật PCCC
 • Nghị định số 123/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

Quý khách hàng chỉ cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau Công việc còn lại là của Bravolaw:

 • Đơn đề nghị cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” theo mẫu Bravolaw soạn thảo sao “Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy” và văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở xây dựng mới, cải tạo, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy khi đóng mới hay hoán cải hoặc bản sao biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở và phương tiện giao thông cơ giới khác
 • Bản thống kê các phương tiện phòng cháy và chữa cháy, phương tiện thiết bị cứu người đã trang bị theo mẫu PC6
 • Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy;
 • Phương pháp chữa cháy.