Tư vấn thủ tục xin cấp phép bán buôn thuốc lá


Kinh doanh bán buôn thuốc lá là một trong những ngành nghề kinh doanh phải tuân thủ chặt chẽ, nghiêm ngặt các thủ tục, điều kiện theo quy định của pháp luật. Để thực hiện việc kinh doanh bán buôn thuốc lá, doanh nghiệp phải thực hiện việc xin cấp giấy phép kinh doanh bán buôn thuốc lá tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. BTDragon chuyên thực hiện dịch vụ xin các loại giấy phép, trong đó có Giấy phép kinh doanh  bán buôn thuốc lá, chúng tôi sẽ hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp việc xin cấp giấy phép kinh doanh bán buôn thuốc lá.

A) Điều Kiện Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Bán Buôn Thuốc Lá

– Là doanh nghiệp được thành lập theo qui định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc lá.

–  Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

–  Đảm bảo điều kiện về cơ sơ vật chất và tài chính, có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường. Tiếp tục đọc

Tư vấn giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

A. Hồ Sơ Đề Nghị Cấp Giấy Phép Quảng Cáo Thực Phẩm Chức Năng

–  Giấy đăng ký quảng cáo;

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin quảng cáo;

– Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá: – Đối với thực phẩm phải công bố tiêu chuẩn thì phải có bản sao hợp pháp tiêu chuẩn cơ sở và giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan y tế có thẩm quyền; – Đối với thực phẩm phải đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thì phải có bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn;

  • Giấy uỷ quyền của đơn vị sở hữu bản công bố tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm quảng cáo (đối với đơn vị được uỷ quyền thực hiện quảng cáo);
  • Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh, đĩa mềm hoặc các vật liệu khác, makét quảng cáo;
  • Trường hợp quảng cáo khuyến mại phải xuất trình văn bản xác nhận nội dung chương trình khuyến mại có giá trị pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại.

B. Thời Hạn Giải Quyết:

10 Ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ