Cam kết bảo vệ mội trường

1. Đối tượng lập cam kết bảo vệ môi trường:

Cam kết bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, với cộng đồng. Thông qua việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, các nguồn tác động đến môi trường của dự án được đánh giá chi tiết, từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường. Đối tượng thực hiện là chủ dự án quy định tại Điều 24 của Luật Bảo vệ môi trường.

2. Thời điểm lập cam kết bảo vệ môi trường:

Chủ dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc có các hạng mục xây dựng công trình có trách nhiệm đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường để được xác nhận trước khi xin giấy phép xây dựng. Trường hợp dự án không có hạng mục xây dựng công trình, chủ dự án có trách nhiệm đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường để được xác nhận trước khi khởi công dự án (điểm 1, khoản 7, Điều 1 Nghị định 21/2008/NĐ-CP).

3. Hồ sơ đăng ký:

Căn cứ điểm 2.4, khoản 2, mục IV của Thông tư 05/TT-BTNMT, số lượng và mẫu hồ sơ đề nghị xác nhận bảncam kết bảo vệ môi trường được quy định như sau:

a) 1 (một) văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 25 của Thông tư 05/TT-BTNMT.

b) 5 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án được đóng thành quyển theo mẫu trang bìa và phụ bìa quy định tại Phụ lục 26 có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa từng bản. Cấu trúc và yêu cầu về nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định tại Phụ lục 24 của Thông tư 05/TT-BTNMT.

c) 1 (một) bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật hoặc dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa.

4. Thời hạn xác nhận đăng ký:

Thời hạn xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường tối đa là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Điều 26 của Luật Bảo vệ môi trường)

Xem thêm: giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s