Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Hoạt động kinh doanh Lữ hành, Du lịch hiện nay phát triển rất mạnh ở Việt Nam. Doanh nghiệp kinh doanh Lữ hành quốc tế phải xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Bộ VH-TT-DL

Quy định đối với Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành

 • Tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh Lữ hành quốc tế phải có tư cách pháp nhân là Doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thì được phép kinh doanh lữ hành nội địa

Điều kiện đối với Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế

 • Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất 04  (bốn) năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành
 • Doanh nghiệp phải có Đăng ký kinh doanh với ngành nghề theo đúng quy định của pháp luật.
 • Ký quỹ 250 (hai trăm năm mươi) triệu đồng Việt Nam.
 • Có ít nhất 3 hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên

Thành phần hồ sơ Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
 • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh
 • Phương án kinh doanh lữ hành
 • Chương trình du lịch cho khách quốc tế
 • Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành
 • Bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành
 • Bản sao giấy chứng nhận tiền ký quỹ.