Thay đổi đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Tôi xin giới thiệu đến các bạnhồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh và quy trình thực hiên tại vns law

1. Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh:

– Bản sao đăng ký kinh doanh cũ.

– Tờ khai theo mẫu của cơ quan quản lý kinh doanh.

2. Quy trình thực hiện như sau:

quy trình thay đổi đăng ký kinh doanh

Để biết thêm chi tiết về quy trình thực xin liên hệ: Mr Hạnh 0986886512