văn bản luật

Quy định mới về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Đối với các sản phẩm đặc thù chuyên ngành nông nghiệp, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành quy định riêng về công bố chất lượng sản phẩm cụ thể như sau:

Ngày 19/01/2007, Bộ trưởng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 03/2007/QĐ-BNN ban hành Quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá đặc thù chuyên ngành nông nghiệp.

Các sản phẩm nông nghiệp được cấp phép bao gồm:

Giống cây trồng nông-lâm nghiệp; giống vật nuôi; thuốc bảo vệ thực vật và nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật; thuốc thú y; thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, phân bón và nguyên liệu sản xuất phân bón; các chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, chăn nuôi; vật tư nông lâm nghiệp và diêm nghiệp, chất bảo quản nông sản, lâm sản…

Đối với sản phẩm, hàng hoá được sản xuất, chế biến thủ công, nguyên liệu, vật liệu, bán thành phẩm thuộc quy trình sản xuất sản phẩm, hàng hoá nhưng để sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp không bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn chất lượng, nhưng được khuyến khích công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá…

Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá được công bố có thể là tiêu chuẩn cơ sở do doanh nghiệp tự xây dựng hoặc tiêu chuẩn khác được doanh nghiệp chấp nhận để áp dụng như tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn quốc tế hoặc khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/02/2007.

Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng nhập khẩu

Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng nhập khẩu

 Việc công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm là thủ tục bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm được sản xuất theo phương pháp công nghiệp. Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở hồ sơ công bố của doanh nghiệp để sản phẩm được lưu hành trên thị trường. Đồng thời, hoạt động công bố chất lượng sản phẩm là một cam kết của nhà sản xuất đối với người tiêu dùng về sản phẩm mà họ cung cấp.
I. Đối với công bố tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm nhập khẩu:
1. Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh của và Công ty phân phối sản phẩm tại Việt Nam.
2. Giấy phép CA (Certyficate Of Analysis) – Bản phân tích thành phần của nhà sản xuất hoặc phiếu kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu liên quan) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ
3. Nhãn phụ sản phẩm (Artwork)
4.Công thức Sản Phẩm (Formulation): ghi rõ tỉ lệ % thành phần đầy đủ kèm theo công dụng (tên thành phần theo danh pháp quốc tế INCI)
  • Phiếu kiểm định chất lượng(nước sở tại).
  • Chứng nhận chất lượng hàng hóa(nước sở tại). 
II. Đối với sản phẩm sản xuất trong nước:
2.1. Giấy đăng ký KD bản sao công chứng của công ty đứng ra công bố;
2.2. Phiếu kết quả kiểm nghiệm tại trung tâm kiểm định đo lường tiêu chuẩn
2.3. 03 Mẫu sản phẩm yêu cầu kiểm nghiệm.
2.4 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
 
III. CÁC CÔNG VIỆC BRAVO THỰC HIỆN
1. Thiết lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn:
   – Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm
   – Bản Quyết định áp dụng tiêu chuẩn sản phẩm
   – Bản Tiêu chuẩn cơ sở
   – Dự thảo nhãn sản phẩm
2. Tiến hành Công bố tiêu chuẩn sản phẩm:
 – Tiến hành nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại Cục Vệ sinh an toàn thựcphẩm.
IV QUÁ TRÌNH THEO HỒ SƠ
–     Thời gian hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 20 ngày.
–     Thời hạn hiệu lực của Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 03 năm.
V. CHI PHÍ ĐĂNG KÝ
Phí công bố: 4.500.000 VNĐ
Phí kiểm nghiệm: Doanh nghiệp chi trả
Chi phí trên chưa bao gồm 10% VAT