Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng

Công ty Bravo tư vấn và thực hiện việc công bố thực phẩm chức năng cho các Doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh để đảm bảo hoạt động đưa sản phẩm ra thị trường của Doanh nghiệp là hợp pháp.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm có đăng ký kinh doanh phải công bố việc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn ngành theo quy định của pháp luật;

Do đó, để sản phẩm thực phẩm chức năng được phép lưu hành trên thị trường, đơn vị phân phối sản phẩm phải tiến hành thủ tục công bố thực phẩm chức năng tại Cơ quan chức năng. Công ty Bravo xin được tư vấn thủ tục công bố thực phẩm chức năng để Quý khách hàng tham khảo.

I. Điều kiện xác định sản phẩm là thực phẩm chức năng

Những sản phẩm thực phẩm có bổ sung các chất dinh dưỡng như vitamin, muối khoáng và các chất có hoạt tính sinh học nếu được Nhà sản xuất công bố sản phẩm đó là thực phẩm chức năng; được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước sản xuất hoặc nước cho phép lưu hành chứng nhận phù hợp với pháp luật về thực phẩm thì được coi là thực phẩm chức năng

II. Tài liệu cho việc công bố thực phẩm chức năng

Để có thể tiến hành thủ tục công bố thực phẩm chức năng, khách hàng cần chuẩn bị tài liệ sau đây:

1. Bản Công bố tiêu chuẩn sản phẩm.

2. Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành (có đóng dấu).

3. Tiêu chuẩn sản phẩm (Products Specification) của nhà sản xuất hoặc phiếu kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu liên quan) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ;

4. Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân); Mẫu có gắn nhãn (nếu có yêu cầu để thẩm định);

5. Bản sao công chứng của một trong các giấy chứng nhận sau (nếu có): Chứng nhận GMP (thực hành sản xuất tốt); HACCP (hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn); hoặc giấy chứng nhận tương đương.

6. Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

7. Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm);

9. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc giấy chứng nhận Y tế (Certificate of Health) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ.

10. Kết quả nghiên cứu lâm sàng hoặc tài liệu chứng minh về tác dụng đặc hiệu và tính an toàn của sản phẩm.

 

 

thucphamchucnangspvn-jpg-15062012112345-U11.jpg

 

III. Thủ tục công bố thực phẩm chức năng

Sau khi chuẩn bị hồ sơ công bố thực phẩm chức năng theo Mục II, khách hàng sẽ tiến hành nộp hồ sơ công bố thực phẩm chức năng theo các bước sau:

Bước 1: Cơ sở gửi hồ sơ về cơ quan chức năng;

Bước 2: Cơ quan chức năng nhận hồ sơ, trả giấy biên nhận cho người nộp;

Bước 3: Cơ quan tiếp nhận kiểm tra hồ sơ công bố thực phẩm chức năng. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì sau 07 ngày làm việc có công văn yêu cầu cá nhân,doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Hồ sơ bổ sung có dấu văn thư ghi ngày nhận hồ sơ bổ sung.

Bước 4: Tổ chức thẩm xét sau 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lập phiếu thẩm xét theo qui định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Bước 5: Trả kết quả cho cơ sở và lưu hồ sơ.