Hồ sơ công bố thực phẩm chức năng

I. HỒ SƠ CÔNG BỐ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm.

2. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificat of free sale).

3. Kết quả kiểm nghiệm trong vòng 12 tháng do phòng  kiểm nghiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng thí nghiệm được công nhận.

4. Bản sao Giấy chứng nhận HACCP hoặc ISO 22000 (Nếu có).

5. Bản công bố hợp quy/phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

6. Bản thông tin chi tiết về sản phẩm.

7. Dự thảo nhãn phụ của sản phẩm.

8. Kế hoạch giám sát định kỳ.

9. Phụ lục về cơ chế tác dụng của sản phẩm.

10. Nhãn chính  của sản phẩm.