Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

Để được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện về mặt pháp lý trong đó có việc phải ký quỹ ngân hàng 500 triệu ( áp dụng từ 1-1-2014 ).

Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

Cơ sở pháp lý :

 • Nghị định 180/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP

Quy định về ký quý kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp:

 • Mức ký quỹ đối với khách du lịch khách du lịch ra nước ngoài có mức là 500 triệu đồng.
 • Tiền ký quỹ phải được gửi vào ngân hàng, doanh nghiệp được hưởng lãi suất theo thỏa thuận với ngân hàng.
 • Khoản tiền này sẽ được hoàn trả sau khi có quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh hoặc khi doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ đối với khách hàng.

Tư vấn xác nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế:

 • Quý khách phải đảm bảo số tiền ký quỹ tương ứng với lĩnh vực kinh doanh lữ hành quốc tế
 • Để hoàn tất quá trình ký quỹ ngân hàng nhanh chóng vui lòng liên hệ với Bravolaw để được tư vấn
Ký quỹ thành lập công ty bất động sản

Dịch vụ tư vấn ký quỹ thành lập công ty bất động sản

Quý khách hàng muốn thành lập Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản ngoài các hồ sơ theo quy định về thủ tục đăng ký kinh doanh thì phải có thêm văn bản xác nhận ký quỹ Thành lập công ty bất động sản gửi đến cơ quan cấp đăng ký kinh doanh để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Ký quỹ thành lập công ty bất động sản

Ký quỹ thành lập công ty bất động sản

Cơ sở pháp lý:

 • Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
 • Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

Thủ tục ký quỹ thành lập công ty bất động sản:

Với  mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp Bravolaw xin tư vấn thủ tục ký quỹ thành lập công ty bất động sản như sau:

 •  Quý khách phải có số tiền ký quỹ tương ứng với lĩnh vực kinh doanh
 • Bravolaw đại diện khách hàng soạn hồ sơ ký quỹ
 • Đại diện hoàn tất thủ tục và nhận giấy xác nhận ký quỹ cho khách hàng