Thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Hiện nay hình thưc công ty TNHH 2 thành viên đang rất phổ biến, nắm bắt xu thế này văn phòng luật vns xin gửi tới quý khách hàng gói dịch vụ thành lập công ty TNhh 2 thành viên để giúp quý khách hàng tiết kiệm thời gian đi lại khi mốn thành lập công ty TNhh 2 thành viên .

Để thành lập Công ty TNHH 2 thành viên, Luật VNS tư vấn thủ tục pháp lý như sau:

1. Tư vấn trước khi thành lập Công ty

–    Tư vấn lựa chọn tên, địa chỉ trụ sở, vốn điều lệ và ngành nghề đăng ký kinh doanh;
–    Tư vấn về người đại diện theo pháp luật;
–    Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các thành viên và các chức danh trong công ty;
–    Tư vấn mối quan hệ và công việc của các chức danh trong công ty;

2. Hồ sơ thành lập Công ty gồm:

–    Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên trở lên;
–    Dự thảo điều lệ Công ty;
–    Danh sách các thành viên Công ty;
–    Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu các thành viên Công ty và người đại diện theo pháp luật;
–    Chứng chỉ hành nghề của các thành viên Công ty (nếu kinh doanh ngành nghề có điều kiện).

Các dịch vụ khác như: giấy phép lao động