Thành lập hộ kinh doanh cá thể tại bắc giang

Hộ kinh doanh cá thể là mô hình kinh doanh đơn giản và phù hợp với những hoạt động kinh doanh ở cấp độ gia đình, thể hiện chính dưới dạng cửa hàng tạp hóa, đại lý bán buôn loại nhỏ.
Với tính chuyên nghiệp của mình VNS sẽ giúp hoàn thiện thủ tục đăng ký thành hộ kinh doanh cá thể tại Bắc Giang một các nhanh chóng trong thời gian 05 ngày làm việc.

Hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị để thành lập hộ kinh doanh cá thể gồm:

– Bản sao hợp đồng thuê nhà công chứng
– Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân của người đứng tên trong đăng ký Tiếp tục đọc