thay doi dang ký kinh doanh

Trình tự thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình công ty có tối thiểu là 3 thành viên và không có giới hạn. Số vốn trong công ty cổ phần được chia đều thành các cổ phiếu, mọi thành viên trong công ty cổ phần sẽ nắm 1 lượng cố phiếu nhất định và quyền quyết định mọi vấn đề trong hoạt động kinh doanh cũng như nội bộ công ty sẽ phụ thuộc và số lượng cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ.
1. Nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần :
–          Công ty cổ phần thay đổi, chuyển hướng họat động, bổ sung ngành nghề kinh doanh
–          Nghiên cứu xem xét vị trí trụ sở chính của công ty, tiến hành thay đổi trụ sở chính của công ty.
–          Tên doanh nghiệp dễ gây nhầm lẫn hoặc tên doanh nghiệp chưa thể hiện được ý nghĩa hoạt động kinh doanh của công ty, công ty tiến hành thay đổi tên doanh nghiệp
2. Thẩm quyền ra quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần :
Quyền quyết định cao nhất trong công ty cổ phần là đại hội đồng cổ đông. Điều 96 Luật doanh nghiệp quy định :
–        Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.
–        Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
o   Thông qua định hướng phát triển của công ty;
o   Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
3. Trình tự, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần :
Công ty cổ phần tiến hành họp đại hội đồng cổ đông để ra quyết định về những vấn đề cần thay đổi trong công ty cổ phần. Sau khi thống nhất và đã có quyết định thì 15 ngày sau đó, công ty tiến hành soạn hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lên Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
Tags: micro karaoke, loa bmb hàng bãi

One comment on “Trình tự thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

  1. Pingback: Micro Karaoke Shure UGX9 | Sổ đỏ|Giấy phép|Hôn nhân

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s