công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Thủ tục chuyển chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là loại hình công ty chịu trách nhiệm hữu hạn . Điểm đặc biệt giữa công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên là số lượng thành viên giữa 2 loại hình này. Công ty TNHH 1 thành viên là loại hình công ty có cơ cấu quản lý đơn giản, nhất là buổi đầu mới thành lập, đơn giản được thể hiện ở bộ máy của công ty là quyền quyết định những vấn đề quan trọng trong công ty do chủ sở hữu nắm giữ. Việc chuyển chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên theo cách hiểu trong giới kinh doanh là mua bán công ty (M&A) còn đối với chuyên gia luật học đấy là việc chuyển toàn bộ quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty này sang cho 1 người khác theo đúng thủ tục và quy định của pháp luật.

1. Tư vấn chuyển chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên :

Chuyên gia tư vấn công ty sẽ đưa ra các lời khuyên trước khi khách hàng mong muốn có được 1 công ty TNHH 1 thành viên . Điều quan trọng trong việc chuyển chủ sở hữu chính là các nghĩa vụ tài chính bao gồm: thuế,phí, lệ phí của công ty chuyển nhượng có thực sự “sạch”, tức là không nợ thuế, trốn thuế, hay các khoản tài chính chưa được minh bạch. Điều thứ 2 là lời khuyên về bộ máy, hệ thống kinh doanh của công ty chuyển nhượng có thực sự hoạt động tốt. Điều thứ 3 là những hợp đồng kinh doanh công ty đang tiến hành hoặc chuẩn bị ký kết tiến độ như nào, và các vấn đề khác như : lao động, vốn, v.v…

công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Tiếp tục đọc