Đăng ký tạm ngừng kinh doanh

1. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

– Thông báo với các cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký về việc tạm ngừng trước ít nhất 15 ngày làm việc.
– Thông báo với các cơ quan quản lý thuế trước ít nhất 05 ngày làm việc sau khi có xác nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh về việc doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh.
– Trong trường hợp các doanh nghiệp đã mua/in/tạo hóa đơn:
– Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, lập Biên bản hủy hóa đơn và Thông báo kết quả hủy hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.
– Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
– Chú ý: Thủ tục tiêu hủy hóa đơn điện tử được thực hiện như thủ tục hủy hóa đơn quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Đăng bố cáo về việc tạm ngừng hoạt động trên 03 số báo liên tiếp (Báo giấy hoặc báo điện tử).

đăng ký tạm ngừng kinh doanh

đăng ký tạm ngừng kinh doanh Tiếp tục đọc

Nhập tách hộ khẩu ở Hà Nội

Điều kiện cho người ngoại tỉnh nhập hộ khẩu Hà Nội

Là một người ngoại tỉnh lên thành phố lập nghiệp, sau một thời gian bạn muốn được nhập hộ khẩu tại Hà Nội để tiện cho việc định cư lâu dài , mua nhà thu nhập thấp hoặc thuê nhà … Bravolaw tư vấn các thông tin về điều kiện nhập hộ khẩu tại Hà Nội theo hotline : 091.555.1169 ( liên hệ để được tư vấn miễn phí ) .

Quy định về nhập hộ khẩu vào TP trực thuộc TW

Nghị định số 31/2014/NĐ-CP được nhà nước đưa ra  quy định rõ việc công dân được phép nhập khẩu vào các thành phố trực thuộc Trung Ương ngay cả khi chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Nghị định này, công dân có quyền đăng ký hộ khẩu thường trú tại các huyện, thị xã thuộc Thành phố trực thuộc Trung Ương khi thời gian tạm trú đủ 1 năm trở lên và nhập khẩu vào các quận, nội thành Thành phố trực thuộc Trung ương khi tạm trú từ 2 năm trở lên.
Điều kiện để công dân ngoại tỉnh được phép nhập hộ khẩu Hà Nội đó là phải có chỗ ở hợp pháp tại nơi xin đăng ký hộ khẩu thường trú.

Chỗ ở hợp pháp là gì ?

Chỗ ở hợp pháp là nơi công dân thường xuyên sinh sống. Chỗ ở hợp pháp không bắt buộc phải thuộc quyền sở hữu của công dân đó mà có thể do công dân đó thuê, mượn, hoặc ở nhờ nhà của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác.

Ngoài ra, nếu công dân tạm trú liên tục tại nhiều chỗ ở khác nhau thì thời gian tạm trú được tính bằng tổng thời gian tạm trú ở các chỗ đó. Tuy nhiên, nơi đề nghị nhập hộ khẩu phải là nơi đang tạm trú. Mặt khác, việc nhập hộ khẩu vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức phải được chủ sở hữu nơi ở đồng ý bằng văn bản.

Điều kiện nhập hộ khẩu Hà Nội :

Riêng nhập hộ khẩu vào nội thành Hà Nội, công dân phải tuân thủ theo Luật Thủ đô với quy định khắt khe hơn. Công dân phải tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên, có nhà thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức cá nhân đăng ký kinh doanh cho thuê nhà ở và phải đảm bảo quy điịnh về diện tích bình quân.

Người chưa tạm trú đủ 3 năm tại nội thành Hà Nội, phải thuộc diện: vợ về với chồng, con về với cha mẹ hoặc ngược lại; người hết tuổi lao động về ở với anh chị em ruột; người chưa thành niên không còn cha mẹ về ở với ông bà, anh, chị, em, cô dì, chú bác ruột;…