Giao dịch nhà ở phải thực hiện theo Luật Hôn nhân-Gia đình

Ngày 24/10, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Nhà ở sửa đổi.

Qua tổng hợp ý kiến thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho biết: Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định “đối với giao dịch nhà ở là tài sản chung của vợ chồng thì ngoài việc thực hiện các quy định của Luật này còn phải thực hiện theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, nội dung quy định về giao dịch nhà ở là tài sản chung của vợ, chồng (khoản 5 Điều 10) là phù hợp với quy định của Luật bình đẳng giới và Luật hôn nhân và gia đình, đo đó xin phép Quốc hội cho giữ nguyên như dự thảo Luật. Tiếp tục đọc

Mua bán công ty cổ phần

1/ Những điểm cần lưu ý khi nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần:

Khi nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của các cổ đông trong công ty cổ phần, đồng nghĩa với việc kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của công ty, do vậy cần lưu ý các vấn đề sau:
– Làm rõ vấn đề tài chính của công ty;
– Kiểm tra các chứng từ, sổ sách kế toán doanh nghiệp;
– Các vấn đề về nhân sự, quản lý nội bộ doanh nghiệp;
– Các vấn đề liên quan đến nợ xấu và các hợp đồng đang thực hiện chưa xong (nếu có);
– Các khoản nợ của doanh nghiệp.
– Thủ tục đăng ký chuyển nhượng trên Sở kế hoạch đầu tư tại tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương), nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

mua bán công ty cổ phần

mua bán công ty cổ phần Tiếp tục đọc