Công bố chất lượng thực phẩm đông lạnh

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh là yêu cầu tất yếu của mỗi doanh nghiệp. Bạn muốn mở rộng thị trường, thay đổi mũi nhon kinh doanh việc hoàn thành các thủ tục pháp lý về bổ sung ngành nghề kinh doanh là yêu cầu bắt buộc theo Luật Doanh Nghiệp 2005.

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Cơ sở pháp lý khi bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Thông tư 14/2010/TT-BKH hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Trách nhiệm và thời hạn thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Đối với doanh nghiệp thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định tại Điều 45 Nghị định số43/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác thực hiện thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này.

Hồ sơ xin bổ sung ngành nghề kinh doanh:

 • Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh
 • Quyêt định của chủ sỡ hữu công ty hoặc chủ tịch công ty V/v bổ sung, thanh đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền đối với công ty bổ sung ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty bổ sung các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghê

Quy trình xin bổ sung ngành nghề kinh doanh

 • Tổ chức hoặc cá nhân đến Sở Kế hoạch và Đầu tư  để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh công ty của công ty TNHH một thành viên
 • Tổ chức hoặc cá nhân hoàn tất hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp hoặc gởi qua đường bưu điện hoặc gởi Email đến Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Tổ chức hoặc cá nhân đến nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên thay đổi tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu người đại diện theo pháp luật của công ty không đến được thì ủy quyền bằng văn bản cho người khác đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)
thủ tục chia tách doanh nghiệp

Thay đổi loại hình doanh nghiệp

Thay đổi loại hình doanh nghiệp sau một thời gian kinh doanh là nhu cầu tất yếu của mỗi doanh nghiệp. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh và tái cấu trúc là điều thường thấy khi mà thị trường luôn biến động với những thời cơ và vận hội mới.

Dịch vụ thay đổi loại hình công ty tại Bravolaw tư vấn miễn phí cho quý khách về hồ sơ, thủ tục giúp Doanh nghiệp của bạn nhanh chóng hoàn thành các thủ tục pháp lý.

Quy trình thay đổi loại hình doanh nghiệp:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì khi chuyển đổi loại hình các Doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Đồng thời
Doanh nghiệp thay đổi lại dấu công ty và mã số thuế của doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi loại hình doanh nghiệp

 • Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo loại hình của các Công ty được chuyển đổi
  Quyết định bằng văn bản v/v chuyển đổi của:
 • Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần
  Biên bản họp về việc chuyển đổi:
 • Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần

Các dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Bravolaw đang cung cấp:

 • Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Chuyển đổi công ty cổ phần hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên.
 • Chuyển đổ công ty TNHH thành công ty cổ phần.
 • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

Quý khách có nhu cầu đăng ký dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp hãy liên hệ ngay với Bravolaw để được tư vấn miễn phí

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thay đổi ngành nghề kinh doanh để tiếp xúc và nắm bắt những thời cơ mới. Doanh nghiệp cần phải bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh mới hoặc rút ngành nghề kinh doanh đã đăng ký. Nhằm tạo điều kiện cho Doanh Nghiệp nhanh chóng hoàn thành các thủ tục về mặt pháp lý Bravolaw giới thiệu dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh với mức chi phí hợp lý.

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Cơ sở pháp lý khi thay đổi ngành nghề kinh doanh:

 • Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Các quy định khi thay đổi ngành nghề kinh doanh:

 • Ngành nghề kinh doanh do Doanh nghiệp lựa chọn phù hợp với các quy định của pháp luật. Hiện nay, ngành nghề kinh doanh gồm: Ngành nghề kinh doanh thông thường và ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Bravolaw:

 • Bravolaw sẽ tư vấn để Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện về chứng chỉ hành nghề, ký quỹ ngân hàng …. trong trường hợp Doanh nghiệp thay đổi, bổ sung đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện,
 • Đối với ngành nghề kinh doanh thông thường, Bravolaw sẽ tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh và sắp xếp hệ thống ngành nghề hợp lý, đặc biệt là các ngành nghề có liên quan mật thiết với nhau.

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh:

 • Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh
 • Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh; (Quyết định, biên bản họp đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).
 • Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền;
 • Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Thay đổi vốn điều lệ

Thay đổi vốn điều lệ công ty

Doanh nghiệp có thể thay đổi vốn điều lệ. Công ty TNHH, Công ty Cổ Phần, Liên Doanh…khi tăng hay giảm vốn điều lệ doanh nghiệp phải ghi rõ số vốn tăng thêm, Cơ cấu lại phần vốn góp của các thành viên trong công ty sau khi tăng, giảm.Khi tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiêp kê khai cụ thể các thông tin về vốn của các thành viên trong công ty sau khi điều chỉnh lại vốn điều lệ công ty.

Giảm vốn điều lệ công ty

Giảm vốn điều lệ công ty

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ ở đâu?

Trường hợp công ty thay đổi vốn điều lệ thì theo quy định tại Điều 40, Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp công ty bạn gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ:

Thông báo thay đổi vốn điều lệ
Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty
Biên bản họp về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty
Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới tiếp nhận vào công ty ( nếu có tiếp nhận thành viên mới).
Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ ( đối với trường hợp giảm vốn điều lệ)
Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của  thành viên mới góp vốn vào công ty theo quy định như sau:
– Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực
– Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.
– Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
Xuất trình bản chính và nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Thay đổi người đại diện pháp luật

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Bravolaw, tư vấn về thủ tục, hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng Quý khách sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí khi sử dụng dịch vụ của Bravolaw.

Thay đổi đăng ký kinh doanh là việc làm thường gặp của tất cả các công ty, và thay đổi người đại diện là một trong những thay đổi mang tính chất phức tạp, hãy để Bravolaw giúp bạn:

Thay đổi người đại diện pháp luật

Thay đổi người đại diện pháp luật

Căn cứ pháp lý khi thay đổi người đại diện:

Thông tư 03/2006/TT-BKH hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành

Quy đinh về người đại diện theo pháp luật:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải không thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 • Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.
 • Trường hợp không được mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật Doanh nghiệp: các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Hồ sơ xin thay đổi người đại diện theo pháp luật:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên (theo Phụ lục III-5 Thông tư số 01/2009/TT-BKH)
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên (theo Phụ lục II-1 Thông tư số 03/2006/TT-BKH)
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên (nộp lại bản cũ)
 • Kèm theo các giấy tờ sau:
 • Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty (của Chủ tịch hội đồng thành viên)
 • Biên bản họp hội đồng thành viên (bản sao)
 • Quyết định bổ nhiệm người đại diện công ty
 • Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp thay đổi theo quyết định của tòa án)
Thay đổi trụ sở công ty

Thay đổi trụ sở công ty

Thay đổi trụ sở công ty là việc làm thường xuyên đối với các doanh nghiệp. Về mặt pháp lý việc thay đổi trụ sở công ty là rất phức tạp mà không phải doanh nghiệp nào cũng nắm được. Để đồng hành cùng với vướng mắc của doanh nghiệp Bravolaw giới thiệu dịch vụ thay đổi trụ sở công ty, Chúng tôi với mối quan hệ tốt đẹp ở các cơ quan nhà nước sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thành việc thay đổi trụ sở về mặt pháp lý.

Thay đổi trụ sở công ty

Thay đổi trụ sở công ty

Quy định về việc thay đổi trụ sở công ty:

Khoản 1 Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định về thay đổi đăng ký kinh doanh: Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty:

Trường hợp thay đổi trụ sở công ty cùng tỉnh, thành phố:

 • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Biên bản họp về việc thay địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Quyết định về việc thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở công ty sang tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký

 • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Biên bản họp về việc thay địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Quyết định về việc thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp nghiệp
 • Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty
 • Danh sách thành viên danh sách cổ đông sáng lập;

Trình tự xin thay đổi trụ sở công ty:

 • Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định
 • Hoàn thành nghĩa vụ thuế liên quan đến việc thay đổi trụ sở
 • Nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
Thay đổi tên công ty

Thay đổi tên công ty

Thay đổi tên công ty để phù hợp với chiến lược kinh doanh là nhu cầu cần thiết của doanh nghiệp. Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2005, doanh nghiệp được phép thay đổi tên nhưng phải đăng ký với các cơ quan nhà nước. Bravolaw cung cấp dịch vụ thay đổi tên công ty TNHH, thay đổi tên công ty cổ phẩn…. nhằm giúp quý khách hàng không phải mất thời gian làm các thủ tục hành chính.

Thay đổi tên công ty

Thay đổi tên công ty

Cơ sở pháp lý khi thay đổi tên công ty:

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2005, các công ty đang hoạt động có quyền Thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm thay đổi tên công ty…. Các công ty chỉ được hoạt động với tên mới khi nhận được giấy chứng nhận thay đổi tên công ty của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Quy trình thay đổi tên công ty:

 • Người thay đổi tên công ty nộp đủ hồ sơ đăng ký thay đổi tên công ty theo quy định của pháp luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn quy định, nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không quy định tại Luật doanh nghiệp.
 • Người đăng ký thay đổi tên công ty sẽ nhận giấy đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký.

Hồ sơ thay đổi tên công ty:

 • Thông báo thay đổi tên của công ty do đại diện pháp luật ký  (theo mẫu qui định).
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi tên do chủ sở hữu ký (có thể tham khảo mẫu)
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
 • Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Thủ tục cấp lại con dấu công ty bị mất

Xin Cấp lại con Dấu ở đâu

Con dấu được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan, tổ chức, thể hiện vị trí pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý đối với các văn bản, giấy tờ của các cơ quan, tổ chức đó. Có thể khẳng định, con dấu là vật không thể thiếu của các cơ quan, tổ chức trong suốt quá trình hoạt động. Vậy nếu con dấu bị thất lạc, bị mờ, bị méo mó… thì cơ quan tổ chức phải xin cấp lại con dấu như thế nào? Trả lời câu hỏi này là dịch vụ hỗ trợ cấp lại con dấu của Công ty Tư vấn Luật Bravolaw chúng tôi.

Xin cấp lại con dấu

 I. Tư vấn quy định pháp luật về con dấu và cấp lại con dấu

    – Những yếu tố cần bảo đảm của con dấu;

    – Điều kiện xin cấp lại con dấu;

    – Thủ tục tiến hành xin cấp lại con dấu;

    – Thời gian thực hiện công việc;

    – Các vấn đề khác liên quan.

 II. Thủ tục xin cấp lại con dấu

    1. Bộ hồ sơ xin cấp lại con dấu:

    Bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị cấp lại con dấu của doanh nghiệp (nêu rõ lý do phải xin cấp lại);
 • Trong trường hợp cấp lại do bị mất con dấu cần thêm xác nhận của UBND xã phường nơi con dấu bị mất;
 • Văn bản úy quyền thực hiện công việc.

    2. Công việc Bravolaw cần thực hiện Xin cấp lại con dấu:

 • Soạn thảo bộ hồ sơ xin cấp lại con dấu;
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục xin cấp lại con dấu;
 • Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ và các thay đổi (nếu có);
 • Nhận kết quả là con dấu mới.

   3. Thủ tục, thời gian, phí dịch vụ

 •   Cơ quan có thẩm quyền: Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an cấp tỉnh, thành phố
 •  Thời gian:
 •  Trường hợp con dấu bị mờ, bị méo mó: 4 ngày làm việc
 •  Trường hợp con dấu bị mất, thất lạc:Từ 15 đến 60 ngày

 III. Cam kết của Bravolaw khi Quý khách sử dụng dịch vụ Xin cấp Lại con Dấu:

 •  Đảm bảo hoàn thành công việc đúng thời gian với mức phí đã thỏa thuận
 • Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc soạn thảo, soát xét các bản hợp đồng (nếu doanh nghiệp có yêu cầu);
 • Cung cấp thường xuyên và miễn phí văn bản pháp luật (nếu doanh nghiệp có yêu cầu).

Mọi Thắc mắc về thủ tục & phí dịch vụ cũng như tư vấn thắc mắc khác về việc Xin Cấp Lại Con Dấu, hãy liên hệ với chúng tôi qua

HOTLINE: 091 979 1169

Hà Nội City
Số 2, Ngõ 91/20 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa
Tel :04 66 860 796
Fax: 04 35 335 232
Hồ Chí Minh City
số 30 đường Trần Phú Cương, Phường 5, Quận Gò Vấp
Fax: (08) 35 881 966
Tel: (08) 36 027 095 – (08) 36 027 096
Cấp lại đăng ký mẫu dấu

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu được cấp cùng với con dấu doanh nghiệp, là một trong những giấy tờ “khai sinh” của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình tồn tại và hoạt động, do nhiều nguyên nhân khác nhau, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu có thể gặp sự cố: bị mất, bị rách, bị cháy… và không thể sử dụng được nữa. Khi đó, doanh nghiệp cần tiến hành xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới. Thực hiện thủ tục này như thế nào? Công ty Tư vấn Luật Bravolaw cung cấp câu trả lời như sau.

Cấp lại đăng ký mẫu dấu

Cấp lại đăng ký mẫu dấu

I. Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

        1. Bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau

        – Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của doanh nghiệp (nêu rõ lý do phải xin cấp lại);

        – Văn bản úy quyền thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh

        2. Công việc chúng tôi thực hiện

        – Soạn thảo bộ hồ sơ;

        – Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan;

        – Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ và giải quyền các vấn đề phát sinh;

        3. Thủ tục, thời gian, phí dịch vụ

        – Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Cơ quan công an nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cũ có thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới.

        – Thời gian thực hiện NHANH NHẤT: 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

II. Cam kết của Công ty Tư vấn Luật Bravolaw

        – Hoàn thành công việc đúng thời gian với chi phí đã thỏa thuận (xin xem thêm bản Báo giá dịch vụ);

        – Hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo và soát xét các hợp đồng nếu doanh nghiệp yêu cầu;

        – Cung cấp thường xuyên, miễn phí văn bản pháp luật nếu doanh nghiệp yêu cầu.

        Trên đây là những thông tin sơ bộ, nếu quý doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng liên hệ với Công ty Tư vấn Luật Bravo để được giải đáp tốt nhất