Dịch vụ thành lập công ty

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần bao gồm:

1. Thủ tục thành lâp công ty.

– Tư vấn về tên của Công ty;

– Tư vấn trụ sở chính của Công ty;

– Tư vấn về vốn điều lệ và vốn pháp định;

– Tư vấn về ngành nghề kinh doanh: (ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, ngành nghề yêu cầu chứng chỉ, các điều kiện khác về ngành nghề);

* Tư vấn sau khi thành lập Công ty, bao gồm:

– Tư vấn về Cổ đông sáng lập và đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Tư vấn các công việc cần và phải làm sau khi thành lập Công ty;

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần (qua email, thư, fax);

Theo nhu cầu của khách hàng, văn phòng sẽ trực tiếp soạn thảo hồ sơ: Tiếp tục đọc

Giấy phép hoạt động điện lực

Điện lực là một ngành nghề kinh doanh hoạt động có điều kiện, bắt buộc các tổ chức, cá nhân phải có chứng chỉ chuyên môn đối với lĩnh vực hoạt động. Tùy thuộc vào phạm vi hoạt động mà hồ sơ, trình tự thủ tục cũng như thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực có sự khác nhau.

I.           Hồ Sơ Xin Giấy Phép Hoạt Động Điện Lực :

  1. Đơn xin cấp phép ( Theo mẫu)
  2. Đăng ký kinh doanh.
  3. Sơ đồ tổ chức (Sơ đồ khối về các phòng, ban của công ty, số cán bộ trong từng phòng)
  4. Danh sách các chuyên gia tư vấn và công trình mà chuyên gia đã tham gia (theo mẫu) Tiếp tục đọc

Giấy phép công bố thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng  là loại thực phẩm có tính chất đặc thù ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng, vì vậy để sản phẩm được lưu hành tự do ngoài thị trường các doanh nghiệp kinh doanh cần phải công bố tiêu thực phẩm chức năng.

Hồ Sơ Cấp Giấy Phép Công Bố Tiêu Chuẩn Chất Lượng Sản Phẩm Chức Năng:

  • Bản thông tin sản phẩm thực phẩm chức năng;
  • Bản sao chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện sản xuất đối với sản phẩm công bố (đối với sản phẩm sản xuất trong nước) hoặc đăng ký kinh doanh của chi nhánh, công ty sản xuất nước ngoài;
  • Bản sao chứng thực hoặc bản gốc kiểm các chỉ tiêu lý hóa, vi sinh và kim loại nặng,… của trung tâm kiểm nghiệm có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc tại trung tâm kiểm nghiệm ở nước xuất xứ được Việt Nam chấp nhận. Kiểm nghiệm này còn hạn trong vòng 12 tháng; Tiếp tục đọc

Giấy phép tổ chức sự kiện

Khách hàng tư vấn xin Giấy phép tổ chức sự kiện tại công ty chúng tôi sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:

1. Tư vấn miễn phí hoạt động xin Giấy phép tổ chức sự kiện:

Các luật sư của chúng tôi sẽ Tư vấn pháp lý cho khách hàng những vấn đề liên quan đến hoạt động xin Giấy phép tổ chức sự kiện như: Tư vấn về điều kiện Tổ chức sự kiện, Tư vấn soạn hồ sơ chuẩn xin Giấy phép tổ chức sự kiện

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng: Tiếp tục đọc