Xin giấy phép sản xuất rượu

Thủ tục xin giấy phép bán buôn rượu

Bravolaw với mong muốn Kiến tạo thành công và giúp bạn tháo gỡ mọi khó khăn, giải đáp mọi câu hỏi của Doanh nghiệp liên quan đến thủ tục xin  Giấy phép bán buôn rượu, trong bất kể điều kiện nào chúng tôi cũng có thể hoàn thành công việc cho quý khách. Thời gian hoàn thành việc xin giấy phép chỉ trong vòng 5 ngày.

Xin giấy phép sản xuất rượu

Thủ tục xin giấy phép bán buôn rượu

Điều kiện đối với Doanh nghiệp Kinh doanh bán buôn rượu:

  • Thương nhân là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh mua, bán rượu.
  • Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
  • Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
  • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bán buôn khác); tổ chức hệ thống phân phối ổn định trên địa bàn.

Hồ sơ xin giấy phép bán buôn rượu:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu (theo Mẫu)
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế
  • Phương án kinh doanh (đối với thương nhân kinh doanh bán buôn rượu)
  • Hồ sơ về địa điểm kinh doanh
  • Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu

Nếu có bất cứ khó khăn nào về mặt hồ sơ cũng như thủ tục xin giấy phép bán buôn rượu hãy liên hệ với chúng tôi