Giấy phép kinh doanh lữ hành nội đia

1.  Điều kiện xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

  • Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
  • Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.
  • Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

2. Hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

  • Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Đơn đề nghị xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;
  • Phương án kinh doanhlữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa
  • Bản kê khai hoặc giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động (từ 3 năm trở lên) của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành;
  • Bản sao có công chứng thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành (DN phải ký HĐLĐ với ít nhất là 3 hướng dẫn viên).

Tiếp tục đọc

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

I. Điều Kiện Để Được Cấp Phép Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế:

–   Là Hoạt Động Kinh Doanh Có Điều Kiện, Doanh Nghiệp Chỉ Được Thực Hiện Hoạt Động Này Kể Từ Khi Được Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế. Để Được Cấp Giấy Phép Này Cần Phải Đáp Ứng Các Điều Kiện Sau:

–    Doanh nghiệp phải có ngành nghề kinh doanh lữ hành quốc tế.

–    Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

–    Có tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành là 250.000.000 VNĐ ( theo quy định của pháp luật số tiền ký quỹ chuẩn bị tăng lên mức 500.000.000 VNĐ)

–    Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. (nếu các bạn chưa có xác nhận kinh nghiệm, chúng tôi có thể liên hệ và xin xác nhận giúp bạn).

+ Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành gồm các đối tượng: giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp lữ hành hoặc người đứng đầu đơn vị trực thuộc doanh nghiệp lữ hành chuyên kinh doanh lữ hành.

+ Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau: quản lý hoạt động lữ hành; hướng dẫn du lịch; quảng bá, xúc tiến du lịch; xây dựng và điều hành chương trình du lịch; nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch. Tiếp tục đọc