Sang tên sổ đỏ trong trường hợp chuyển quyền sử dụng đất

Hồ sơ bao gồm:
– 03 bản chứng minh thư công chứng, hộ khẩu của hai bên chuyển nhượng;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản gốc và 03 bản sao có công chứng);

– 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được lập tại cơ quan công chứng;

– 02 tờ khai thuế thu nhập cá nhân ;

– 02 tờ khai lệ phí trước bạ;

– Đối với trường hợp thửa đất không có kích thước phải có Hồ sơ kỹ thuật thửa đất thể hiện phần diện tích đất chuyển nhượng do công ty Địa chính Nhà nước đo vẽ;