Mẫu đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc

——————

           BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN  ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Kính Gửi:

Nhà đầu tư:

Đang thực hiện dự án đầu tư ……..theo giấy   phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp).

Đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư với nội dung sau:

  (Ghi các nội dung liên quan quy định tại giáy phép đầu tư , các giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh , bổ sung nếu có trong các thư mục dưới đây)

I. Nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp:

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Chi nhánh/ Văn phòng (nếu có)

3. Loại hình doanh nghiệp:

4. Người đại diện theo pháp Luật của doanh nghiệp:

5. Ngành nghề  kinh doanh:

6.Vốn của doanh nghiệp:

7. Vốn pháp định:

II. Nội dung dự án:

 1. Tên dự án đầu tư:
 2. Địa điểm  thực hiện dự án:            ;Diện  tích  đất sử dụng:
 3. Mục Tiêu và quy mô của dự án:
 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

Trong đó :Vốn góp để thực hiện dự án

 1. Thời hạn hoạt động:
 2. Tiến độ dự án:
 3. Kiến Nghị ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:

 1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp Luật Việt nam và các quy định của  giấy chứng nhận Đầu tư.

                                                                  …………., Ngày ……. Tháng……năm ……

                                                                                        NHÀ ĐẦU TƯ

Xem thêm Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: http://lamgiayphepnhanh.net/thay-doi-loai-hinh-doanh-nghiep/

thủ tục chia tách doanh nghiệp

Thay đổi loại hình doanh nghiệp

Thay đổi loại hình doanh nghiệp sau một thời gian kinh doanh là nhu cầu tất yếu của mỗi doanh nghiệp. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh và tái cấu trúc là điều thường thấy khi mà thị trường luôn biến động với những thời cơ và vận hội mới.

Dịch vụ thay đổi loại hình công ty tại Bravolaw tư vấn miễn phí cho quý khách về hồ sơ, thủ tục giúp Doanh nghiệp của bạn nhanh chóng hoàn thành các thủ tục pháp lý.

Quy trình thay đổi loại hình doanh nghiệp:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì khi chuyển đổi loại hình các Doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Đồng thời
Doanh nghiệp thay đổi lại dấu công ty và mã số thuế của doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi loại hình doanh nghiệp

 • Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo loại hình của các Công ty được chuyển đổi
  Quyết định bằng văn bản v/v chuyển đổi của:
 • Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần
  Biên bản họp về việc chuyển đổi:
 • Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần

Các dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Bravolaw đang cung cấp:

 • Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Chuyển đổi công ty cổ phần hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên.
 • Chuyển đổ công ty TNHH thành công ty cổ phần.
 • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

Quý khách có nhu cầu đăng ký dịch vụ thay đổi loại hình doanh nghiệp hãy liên hệ ngay với Bravolaw để được tư vấn miễn phí