Dịch vụ làm sổ đỏ nhà chung cư

1. TƯ VẤN HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO KHÁCH HÀNG TRƯỚC KHI LÀM SỔ ĐỎ NHÀ CHUNG CƯ.

các dịch  liên quan đến hoạt động dịch vụ làm sổ đỏ nhà chung cư như:

  • Tư vấn những quy định của nhà nước về việc cấp sổ đỏ nhà cung cư;
  • Tư vấn các thủ tục dịch vụ làm sổ đỏ nhà cung cư;
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến dịch vụ làm sổ đỏ nhà chung cư khác.
  • Tư vấn cho các bên về việc chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho dịch vụ làm sổ đỏ nhà chung cư:
  • Kiểm tra, đánh giá tình trạng pháp lý của các giấy tờ khách hàng cung cấp:
  • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc; Tiếp tục đọc