Tư vấn thừa kế

Tư vấn pháp luật về Thừa kế là một chế định dân sự trong hệ thống pháp luật dân sự của Việt nam và các nước trên thế giới.

Thừa kế là sự chuyển dịch tài sản của người chết cho những người còn sống theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Thừa kế là một quyền cơ bản của mỗi công dân- Điều 631 bộ luật dân sự 2005:

  • Cá nhân có quyền lập di chúc để lại tài sản của mình cho những người thừa kế.
  • Nếu người để lại di sản thừa kế không có di chúc thì di sản thừa kế  được chia theo pháp luật.
  • Cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Tiếp tục đọc

Thủ tục xin cấp lại sổ đỏ

Thủ tục xin cấp lại sổ đỏ do bị cháy, rách nát, hoặc mất

Trình tự thủ tục

Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

Bước 2: Thực hiện nghĩa vụ tài chính (thuế, phí, lệ phí);

Bước 3: Nhân giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.

Hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (theo mẫu);

b) Đơn trình báo về việc mất giấy chứng nhận có xác nhận của Công an;

c) Đơn khai báo về việc mất giấy chứng nhận có xác nhận của UBND phường, nơi có đất;

Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục

1. Trình tự thực hiện:

– Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với các cơ quan và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có liên quan tổ chức thẩm định về sự cần thiết và mức độ khả thi của luận chứng, tính hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ trong hồ sơ yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đúng qui định, công chức viết phiếu hướng dẫn bổ sung, làm lại hoặc thông báo rõ ràng, đầy đủ, chính xác cho tổ chức, công dân về các hồ sơ còn thiếu, hồ sơ không phù hợp. Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng qui định viết giấy hẹn trả kết quả.

– Nhận kết quả trả lời tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Đề án thành lập trường

– Tờ trình về Đề án thành lập trường, cơ cấu tổ chức và hoạt động của trường. Dự thảo quy chế hoạt động của trường

– Bản cam kết bảo đảm an toàn và thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

– Ý kiến bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép thành lập trường. Tiếp tục đọc