Tư vấn giấy phép xả nước thải


Một trong các loại giấy phép mà doanh nghiệp phải có trong quá trình hoạt động, sản xuất đó chính là Giấy phép xả thải. Chúng tôi sẽ giúp các doanh nghiệp thực hiện việc xin cấp giấy phép xả thải một cách nhanh chóng, hiệu quả với chi phí thấp nhất, các bạn có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ Giấy phép xả thải

A. Hồ Sơ Đề Nghị Cấp Giấy Phép Xả nước Thải

Hồ sơ gồm 02 bộ:
– Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;
– Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép;
– Quy định vùng bảo hộ vệ sinh (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền quy định tại nơi dự kiến xả nước thải;
– Đề án xả nước thải vào nguồn nước, kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải; trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước thì phải có báo cáo hiện trạng xả nước thải, kèm theo kết quả phân tích thành phần nước thải và giấy xác nhận đã nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Tiếp tục đọc

Tư vấn thủ tục xin cấp phép quảng cáo truyền hình


Quảng cáo truyền hình là một trong những phương tiện thông tin hữu hiệu để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng, muốn vậy, doanh nghiệp phải được cấp giấy phép quảng cáo truyền hình.
Hồ Sơ Xin Giấy Phép Quảng Cáo Truyền Hình:

* Quảng Cáo Thực Phẩm

– Bản sao giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo (cho các sản phẩm) trước đây
Giấy công bố vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm (02 bản sao)
Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà máy (02 bản sao)
Giấy Đăng ký kinh doanh (02 bản sao)
– Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty)
– 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo) Tiếp tục đọc