Thủ tục đính chính sổ đỏ


Trình tự thực hiện:

–     Khi người sử dụng đất phát hiện có sai sót, nhầm lẫn về nội dung thông tin ghi trên Giấy chứng nhận thì nộp hồ sơ để đính chính tại Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên môi trường.

–     Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ Hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên môi trường. Phòng tài nguyên môi trường có trách nhiệm kiểm tra về nội dung sai sót, nhầm lẫn thông tin đã ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó thực hiện đính chính lại trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

–      Văn phòng đăng kí nhà đất trả kết quả cho công dân Tiếp tục đọc