Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng  là loại thực phẩm có tính chất đặc thù ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng, vì vậy để sản phẩm được lưu hành tự do ngoài thị trường các doanh nghiệp kinh doanh cần phải công bố tiêu chuẩn thực phẩm chức năng. Tư vấn Minh Việt sẽ giúp khách hàng thực hiện nhanh chóng, hiệu quả các thủ tục để được cấp Giấy phép công bố tiêu chuẩn thực  thực phẩm chức năng.

a)Tư vấn thủ tục cấp giấy phép công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm chức năng:

* Tư vấn pháp lý cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin Giấy phép:
– Tư vấn hành lang pháp lý cho quý khách hàng trước khi xin giấy phép;
– Tư vấn điều kiện cấp giấy phép;
– Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép;
–  vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin cấp giấy phép;
– Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.
* Thay mặt, đại diện cho quý khách hàng hoàn tất các thủ tục có liên quan đến hoạt động xin cấp Giấy phép: Tiếp tục đọc

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Hiện nay hình thưc công ty TNHH 2 thành viên đang rất phổ biến, nắm bắt xu thế này văn phòng luật vns xin gửi tới quý khách hàng gói dịch vụ thành lập công ty TNhh 2 thành viên để giúp quý khách hàng tiết kiệm thời gian đi lại khi mốn thành lập công ty TNhh 2 thành viên .

Để thành lập Công ty TNHH 2 thành viên, Luật VNS tư vấn thủ tục pháp lý như sau:

1. Tư vấn trước khi thành lập Công ty

–    Tư vấn lựa chọn tên, địa chỉ trụ sở, vốn điều lệ và ngành nghề đăng ký kinh doanh;
–    Tư vấn về người đại diện theo pháp luật;
–    Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các thành viên và các chức danh trong công ty;
–    Tư vấn mối quan hệ và công việc của các chức danh trong công ty;

2. Hồ sơ thành lập Công ty gồm:

–    Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên trở lên;
–    Dự thảo điều lệ Công ty;
–    Danh sách các thành viên Công ty;
–    Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu các thành viên Công ty và người đại diện theo pháp luật;
–    Chứng chỉ hành nghề của các thành viên Công ty (nếu kinh doanh ngành nghề có điều kiện).

Các dịch vụ khác như: giấy phép lao động