Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp

Trong xu thế hội nhập, việc Sáp nhập doanh nghiệp góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập đi nhanh hơn thông qua hình thức tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu các nhà sản xuất trong nước với các nhà mua hàng quốc tế. Thêm vào đó việc Sáp nhập công ty góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các Công ty trước sáp nhập do tận dụng được thế mạnh của nhau và giảm thiểu chi phí sau khi tổ chức lại doanh nghiệp

Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp

Quy định về Sáp nhập doanh nghiệp:

 • Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định thủ tục sáp nhập một hoặc một số công ty cùng loại sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Quy trình tư vấn Sáp nhập doanh nghiệp tại Bravolaw:

 • Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung Sáp nhập Công ty
 • Tư vấn hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập
 • Tư vấn Thủ tục và điều kiện Sáp nhập doanh nghiệp
 • Tư vấn Phương án sử dụng lao động
 • Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty nhận sáp nhập
 • Tư vấn thời hạn thực hiện sáp nhập
 • Tư vấn xây dựng Điều lệ công ty nhận sáp nhập
Dịch vụ hợp nhất doanh nghiệp

Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp là nhu cầu tất yếu trong thời kỳ kinh tế khó khăn hiện nay. Việc hợp nhất công ty để khẳng định vai trò và vị thế của Doanh nghiệp sau hợp nhất cũng như tận dụng sức mạnh và thương hiệu của từng công ty.

Dịch vụ hợp nhất doanh nghiệp

Dịch vụ hợp nhất doanh nghiệp

Bravolaw xin tư vấn thủ tục Hợp nhất doanh nghiệp như sau:

Cơ sở pháp lý khi Hợp nhất doanh nghiệp:

 • Điều 152 Luật Doanh nghiệp

Điều kiện để Hợp nhất doanh nghiệp:

 • Hai hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Trình tự xin Hợp nhất doanh nghiệp:

 • Chuẩn bị hồ sơ xin Hợp nhất công ty theo quy định
 • Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn chủ đầu tư điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hồ sơ.
+  Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì báo cáo UBND tỉnh xem xét chủ trương chấp thuận và cấp Giấy CNĐT.

 • Nộp lệ phí tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; sau đó nhận kết quả tại Văn Phòng UBND tỉnh, thành phố TTTW.

Thành phần Hồ sơ Hợp nhất doanh nghiệp:

 • Biên bản, Quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc hợp nhất công ty
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các Công ty bị hợp nhất
 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
 • Danh sách thành viên/cổ đông của Công ty
 • Điều lệ công ty sau hợp nhất
Dịch vụ chia tách công ty

Thủ tục chia tách công ty

Chia tách công ty là hoạt động tổ chức lại doanh nghiệp nhằm phục vụ mục đích nâng cao hiệu quả  kinh doanh, tuy nhiên việc thực hiện các thủ tục hành chính phức tạp tại các cơ quan nhà nước khiến Công ty gặp rất nhiều khó khăn cũng như tốn kém về thời gian. Với mong muốn đồng hành và gỡ bỏ những khó khăn cho Doanh nghiệp Bravolaw giới thiệu dịch vụ Chia tách doanh nghiệp với mức chi phí tiết kiệm đặc biệt là thời gian hoàn thành nhanh nhất.

Dịch vụ chia tách công ty

Dịch vụ chia tách công ty

Căn cứ pháp lý khi thực hiện Chia tách công ty

 • Điều 151 Luật Doanh Nghiệp
 • Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP

Các bước thực hiện Chia tách Công ty

 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ Chia tách doanh nghiệp tại phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, giao giấy biên nhận và  hẹn ngày trả kết quả đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp
 • Xử lý hồ sơ và thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Doanh nghiệp chỉ phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ một lần duy nhất)
 • Trả kết quả tại phòng Đăng ký kinh doanh vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Thành phần hồ sơ xin Chia tách công ty

 • Đơn đăng ký kinh doanh Công ty Nhà nước (theo mẫu)
 • Quyết định của Bộ trưởng (Chủ tịch UBND tỉnh).. V/v thành lập mới công ty nhà nước (theo mẫu)
 • Điều lệ công ty đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
 • Quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Tổng giám đốc công ty có HĐQT, Giám đốc công ty không có Hội đồng quản trị.
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc), chủ tịch HĐQT, thành viên Hội đồng quản trị hoặc cá nhân khác giữ chức vụ quản lý doanh nghiệp đối với ngành, nghề kinh doanh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề
 • Quyết định sáp nhập, hợp nhất, chia, tách công ty của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 22, Điều 23, Điều 24 và Điều 25 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP.