Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài

I. Hồ sơ:

1. Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu

Lưu ý: mục hộ khẩu. tạm trú của người Hàn Quốc thì phải ghi thông tin hộ khẩu tại Hàn Quốc dán ảnh của cả 2 vợ chồng xin xác nhận của UBND xã/ phường nơi người Vợ đăng kí hộ khẩu thường trú

2. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của mỗi bên: 02 bản/bên ( cấp tại nơi hộ khẩu thường trú của mỗi bên)

3. Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp chưa quá 06 tháng: 02 bản/bên

4. Bản sao công chứng hoặc chứng thực của CMTND + Hộ Khẩu của người Việt Nam; hộ chiếu , CMTND + đăng ký tạm trú+ giấy tờ cơ bản (chứng minh xuất xứ) của người Hàn Quốc: mỗi loại 02 bản/bên

5. Ảnh 3X4 và ảnh 4X6 mỗi loại 06 ảnh

Hồ sơ: 02 bộ, nộp tại sở tư pháp

II. Thời gian:

30 ngày làm việc kể từ ngày sở tư pháp nhận hồ sơ hoàn chỉnh