Tư vấn về thủ tục ly hôn đồng thuận


Ly hôn đồng thuận là cả hai bên tự nguyện đồng ý ly hôn, cùng ký vào đơn xin ly hôn. Đơn xin ly hôn phải có xác nhận của UBND cấp phường về nguyên nhân ly hôn, mâu thuẫn vợ chồng. Trước khi xác nhận, tổ hòa giải ở cấp phường sẽ tiến hành hòa giải 3 lần.
Theo quy định của pháp luật, khi giải quyết ly hôn đồng thuận, tòa án vẫn phải tiến hành hòa giải đoàn tụ. Nếu hòa giải đoàn tụ không thành, tòa án lập biên bản về việc đồng thuận ly hôn và hòa giải không thành.
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày lập biên bản, nếu vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng không thay đổi ý kiến và Viện kiểm sát không phản đối thì Tòa án ra quyết định công nhận ly hôn mà không phải mở phiên tòa khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

– Hai bên đã tự thoả thuận được với nhau về việc phân chia hoặc không chia tài sản;

– Hai bên đã tự thoả thuận được với nhau về việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con;

– Sự thỏa thuận của hai bên về tài sản và con trong từng trường hợp cụ thể này là bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con. Tiếp tục đọc

Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài

I. Hồ sơ:

1. Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu

Lưu ý: mục hộ khẩu. tạm trú của người Hàn Quốc thì phải ghi thông tin hộ khẩu tại Hàn Quốc dán ảnh của cả 2 vợ chồng xin xác nhận của UBND xã/ phường nơi người Vợ đăng kí hộ khẩu thường trú

2. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của mỗi bên: 02 bản/bên ( cấp tại nơi hộ khẩu thường trú của mỗi bên)

3. Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp chưa quá 06 tháng: 02 bản/bên

4. Bản sao công chứng hoặc chứng thực của CMTND + Hộ Khẩu của người Việt Nam; hộ chiếu , CMTND + đăng ký tạm trú+ giấy tờ cơ bản (chứng minh xuất xứ) của người Hàn Quốc: mỗi loại 02 bản/bên

5. Ảnh 3X4 và ảnh 4X6 mỗi loại 06 ảnh

Hồ sơ: 02 bộ, nộp tại sở tư pháp

II. Thời gian:

30 ngày làm việc kể từ ngày sở tư pháp nhận hồ sơ hoàn chỉnh